Arbo wat? Wat zou dat betekenen?

“Arbo” staat voor bomen en dat spreekt voor zichzelf. Wij doen alles wat met bomen te maken heeft.
“Castor” is de geslachtsnaam van de bevers.
Bevers zijn dieren die hun eigen ecosysteem ontwikkelen. Via takken en bomen maken zij burchten in waterlopen en op die manier ontstaat er een moerassig gebied. Hierdoor komen er waterplanten tevoorschijn en toevallig zijn wortels van water- en moerasplanten de lievelingskost van bevers. Daarbij ontwikkelt er zich een drassige plaats waar bevers zich snel in kunnen bewegen en zich veilig voelen om zich voort te planten. 
Net als de bever, wil ik mij bezighouden met het ontwikkelen van ideale ecosystemen, maar dan voor mens en boom.